Robert Bresson

“When shooting, try to show what you without you, no one would have seen”


søndag 25. oktober 2015

Polygon 2


 
Woodkid
 


Kap. 4

Prosjektet / sluttprodukt (sluttpakke) kan være f. eks.:
- produksjon av en film,
- en avis
- en kampanjedesign.
- et nettsted / nettsider,
- et presentasjon på skolen.
 
 
Prosjektarbeid kan deles opp i ulike faser:
 
 
1. Målet
I denne første faser er det viktig at gruppen har klart for seg målet med prosjektet. Målet skal være mest mulig konkret.
 
2. Informasjonsinnhentingen
Man jobber med informasjons under hele prosessen.
 
Aktuell info man f. eks. hente fra:
- biblioteket,
- internett,
- offentlige institusjoner og nettsteder,
- læren,
- oppdrageren,
- undersøkelser som er gjort av andre.
 
3. Ideutviklingen
Idemyldring er teknikk fra å få frem mange ideer i en gruppe.
 
4. Bortvelgingen
velg bort
 
Kill your darlings! - er et utrykk som betyr at du må tørre å drepe ideen dine. Spesielt de som du har forelsket deg i.
 
5. Planleggingsfasen
Detaljerte planleggingen.
Et er viktig å konkretisere hvem som skal gjøre hva.
 
Deadline er det absolutt siste tidspunktet et levert på.
 
6. Gjennomførningen
I gjennomførningen bygger man videre på grunnideen.
 
7. Resultatet
 
8. Evaluering
Det er vitig at gruppen skriver en rapport eller et refleksnotat. 


fredag 16. oktober 2015

Bryggen (FOTO)

I dag laget vi serie av noen bilder som illustrerer tema som vi valgt. Min tema er ''Bryggen''. Nede viser vi noen av mine foto.
 
 

torsdag 15. oktober 2015

Jump-cut (FILM)

Vi lager filmen i denne uka. Jeg er i gruppen med Hafsa og Stian. Vi lager jump-cut film. Vår film er veldig morsomt og filmen forteller om tøff valg som har hver kvinner.
 
Du skal se filmen vår i morgen i skolen!
 
 
 
Musikk fra filmen:
 
 
 
 
'' Jump-cut er et klipp i film og video, der man klipper mellom to nesten identiske kamerainnstillinger. Effekten blir at bildet hopper.(...)''
kilder: wikipedia

onsdag 14. oktober 2015