Robert Bresson

“When shooting, try to show what you without you, no one would have seen”


torsdag 17. desember 2015

BOKOMSLAG (''Perfume: the story of a murderer'')

 
 
 
                 Skisser + Ps                 
 
 
 
 
 
 
                 Farger + gradient                 
 
 

 
 
                 Typografi                 
 
                   Første prosjekt                  
 
 
                 FERDIGPRODUKT                 
 
 

 
 
 


tirsdag 24. november 2015

Typografi (Skrift)

GOTISK
 
ANTIKVA
 
Gammelantikva
* liten forskjell mellom grunnstrek og hårstrek
 
Overgangsfor
* større forskjell mellom grunnstrek og hårstrek
 
Ny antikva
* står forskjell mellom grunnstrek og hårstrek,
* ofte vinkel rett overgang til seriff,
* seriff er super tynn
 
EGYPTIENE
* grunnstrek
* seriff
 
Italiene
* grunnstrk og betong seriff
 
GROTESK
* kun grunnstrek
 
SKRIVESKRIFT
* preget av hårstrek,
* myke former,
* ofte forseggjorte,
* ofte kursiverte

 


mandag 23. november 2015

Cover (CD, Woodkid)

 
Brukte programer: Illustrator, Photoshop
Tid: Illustrator (8t); Photoshop (1t)

onsdag 18. november 2015

PROSJEKT 1 (1 av 3; Prosjektbeskrivelse)

Mål:
* Business card,
* Logo,
* Photo (Cards (paper) + tings (Things on the table (fugl-perspektiv))) ; Photo med fardig ting,
* Big poster (quilling; owl/fugl/muffin)),
* Stickers,
* Short film (advertising).
 
 
Sea of paper art:
- card,
- handmade,
- water,
- card,
- paper,
- hobby,
- paper strips,
- sea,
- art.
 
 
''Handmade With love''
''We love paper''
 
 
 

Opera (PLAKAT)

I dag laget vi en plakat for en opsetting av Operaen Tryllefløyten.
Disse er mitt prosjekter:
 
 
 
 Brukte program: Photoshop
Tid: 3-4 timer
 
 
 

onsdag 11. november 2015

søndag 25. oktober 2015

Polygon 2


 
Woodkid
 


Kap. 4

Prosjektet / sluttprodukt (sluttpakke) kan være f. eks.:
- produksjon av en film,
- en avis
- en kampanjedesign.
- et nettsted / nettsider,
- et presentasjon på skolen.
 
 
Prosjektarbeid kan deles opp i ulike faser:
 
 
1. Målet
I denne første faser er det viktig at gruppen har klart for seg målet med prosjektet. Målet skal være mest mulig konkret.
 
2. Informasjonsinnhentingen
Man jobber med informasjons under hele prosessen.
 
Aktuell info man f. eks. hente fra:
- biblioteket,
- internett,
- offentlige institusjoner og nettsteder,
- læren,
- oppdrageren,
- undersøkelser som er gjort av andre.
 
3. Ideutviklingen
Idemyldring er teknikk fra å få frem mange ideer i en gruppe.
 
4. Bortvelgingen
velg bort
 
Kill your darlings! - er et utrykk som betyr at du må tørre å drepe ideen dine. Spesielt de som du har forelsket deg i.
 
5. Planleggingsfasen
Detaljerte planleggingen.
Et er viktig å konkretisere hvem som skal gjøre hva.
 
Deadline er det absolutt siste tidspunktet et levert på.
 
6. Gjennomførningen
I gjennomførningen bygger man videre på grunnideen.
 
7. Resultatet
 
8. Evaluering
Det er vitig at gruppen skriver en rapport eller et refleksnotat. 


fredag 16. oktober 2015

Bryggen (FOTO)

I dag laget vi serie av noen bilder som illustrerer tema som vi valgt. Min tema er ''Bryggen''. Nede viser vi noen av mine foto.