Robert Bresson

“When shooting, try to show what you without you, no one would have seen”


onsdag 30. september 2015

Kap. 2 og 3

1. Internett
 er standard for hvordan digital informasjon kan sendes mellom ulike datanettverk.
 
2. Digitalisering
- tekster, bilder og filmer i hovedsak lager som digitalisert informasjon.
 
 
Vanlige lagringsmedier for digital informasjon er:
- harddisk,
- minnekort,
- CD,
-DVD.
 
3.Virtuell
-virkelighet som blir etterliknet med datateknologi.
 
4. Bloggen
- blanding personlig hjemmeside og diskusjonsgruppe.
 
for eksempel: nettdagbok eller avisbloggen.
 
5. Chatting
- datasystemer som lar to eller flere skrivere til hverandre i samtidig.
- chatte med hverandre (samtidig)
- en skriftlig samtale.
- en chattekanal er et samtalerom på Internett.
- for eksempel: MSN
 
6. SMS og MMS
- det brukes nye forkortelser, slang og dialektord.
 
7. Hjemmeside
-på en presenterer man seg selv i form av tekst, bilder og animasjon.
 
8. Kildekritikk
- innbær å lære seg tekniker for å skille mellom seriøs og useriøs informasjon.
 
 
Det er ulovlig å kopiere musikk/bilder/filmer/tekster uten tillatelse.
Brudd på åndsverkloven (lov om opphavsrett) kan bli forfulgt.
 
Vanlige kilder er for eksempel:
- andre mennesker,
- leksikon,
- TV,
- læren
- bøker på biblioteket,
- deg selv og du vet,
- aviser
- offentlige registre og informasjonskaler på nettet,
- seriøse organisasjoner på nettet.
 
9. Fildeling
- å dele filer med sine venner er OK så lenge men seg selv har rettighetene til filene.
 
10. Klarering
- vil si at du sørger for at du har tillatelse til å bruke for eksempel musikk og foto.
 
11. Rettighetshaverne
- de eller den som har retten til et produkt.
 
12. Sitater
- går ut på at man har rett til å kort sitere åndsverk.
 
13. Opphavrett
- er sikret gjennom åndsverkloven
 
 
 
+ + + + + + +
 
 
WIKI = What I Know Is...
 
 
WWW = World Wide Web
 
 
* Internasjonale koder som de finner hvor adressen hører hjemme:
.gov = regjering
.mil = militært
.edu = utdanningsinstitusjon
.com = forretningsvirksomheter
.org = organisasjoner
 
 
Vi kan ikke tro alt hva vi leser/finer/møter på nettet!!
 
 
 
I Fordeler med Internett
 
+
 
1. Nettet er gøy
2. Vi finner masse info hvilken vi trenger for eksempel til å lære
3. Bedre kommunikasjon mellom mennesker. (Global kommunikasjon)
4. Bedre adgang til info/bøker.
5. Enklere fildeling.
6. Netthandel (online hopping).
7. WWW
8. E-mail
9. Wiki
 
 
 
II Ulemper med Internett
 
-
 
1. En eventuelt dialog kan være feil/dårlig forstått.
2. Oppgir navn/telefonnummer/adresse er farlig på nettet.
3. Mobbing.
4. Hackere.
5. Virus.
6. Avhengighet.
7. Vi er sikkert ikke at informasjon er sannhet eller ikke.
8. Alt hva vi legger på nettet kan bli lest av mor, lærer fremtidige arbeidsgivere eller andre.
9. Info/bilder kan bli kopiert. manipulert og publisert andre steder.

BIFF 2015


BIFF – Bergen Internasjonale Film Festival.
 


 
Fantastisk filmer, hyggelig atmosfære og veldig interessant journalister som vi hadde gleden av å møte. Vi så bare tre dokumentarer, men jeg har lyst til å se mer i neste år!
 
bildekilde: www.biff.no

onsdag 23. september 2015

Kap. 1

1. Kommunikasjon

Begrepet kommunikasjon kommer fra latin (communicare) som betyr å gjøre felles.
Kommunikasjon er å dele tenker, kunnskaper og følelser.

a) Personlig kommunikasjon:
- toveis
- privat
- ikke-proff sender
- krever ikke et medium
- en eller få mottakere
- kontinuering tilbakmelding

b) Massekommunikasjon:
- enveis
- offentlig
- proff sender
- krever/trenger et medium
- mange mottakere
- lite eller ingen tilbakmelding

c) Personlig mediert kommunikasjon (sosiale medier):
- vanskelig å være sender og mottaker
- blanding av privat og offentlig
- blanding av amatør og proffesjonalle sender
- krever et medium
- varierende/forskjellig antall mottakere
- mulighet for tilbakmelding


Prosessmodellen2. Tegn

Alle tegn viser til noe annet enn seg selv.
Alle tegn har et innhold (noe som tegnet forteller oss).
Alle tegn har et uttrykk (hvordan tegnet forteller)Semiotik - lære om tegn.

a) Symbol
- er en type tegn hvor vi må lære oss "uttrykskoden" for å forstå innholdet.


b) Ikon
- er et tegn som forteller billedlig.c) Indeks
- er et tegn som oppstår som følge av noe.Tekstmodellen
Denotasjon = objektiv

Konnotasjon = subjektiv