Robert Bresson

“When shooting, try to show what you without you, no one would have seen”


onsdag 23. september 2015

Kap. 1

1. Kommunikasjon

Begrepet kommunikasjon kommer fra latin (communicare) som betyr å gjøre felles.
Kommunikasjon er å dele tenker, kunnskaper og følelser.

a) Personlig kommunikasjon:
- toveis
- privat
- ikke-proff sender
- krever ikke et medium
- en eller få mottakere
- kontinuering tilbakmelding

b) Massekommunikasjon:
- enveis
- offentlig
- proff sender
- krever/trenger et medium
- mange mottakere
- lite eller ingen tilbakmelding

c) Personlig mediert kommunikasjon (sosiale medier):
- vanskelig å være sender og mottaker
- blanding av privat og offentlig
- blanding av amatør og proffesjonalle sender
- krever et medium
- varierende/forskjellig antall mottakere
- mulighet for tilbakmelding


Prosessmodellen2. Tegn

Alle tegn viser til noe annet enn seg selv.
Alle tegn har et innhold (noe som tegnet forteller oss).
Alle tegn har et uttrykk (hvordan tegnet forteller)Semiotik - lære om tegn.

a) Symbol
- er en type tegn hvor vi må lære oss "uttrykskoden" for å forstå innholdet.


b) Ikon
- er et tegn som forteller billedlig.c) Indeks
- er et tegn som oppstår som følge av noe.Tekstmodellen
Denotasjon = objektiv

Konnotasjon = subjektiv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar