Robert Bresson

“When shooting, try to show what you without you, no one would have seen”


torsdag 17. desember 2015

BOKOMSLAG (''Perfume: the story of a murderer'')

 
 
 
                 Skisser + Ps                 
 
 
 
 
 
 
                 Farger + gradient                 
 
 

 
 
                 Typografi                 
 
                   Første prosjekt                  
 
 
                 FERDIGPRODUKT                 
 
 

 
 
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar