Robert Bresson

“When shooting, try to show what you without you, no one would have seen”


søndag 10. april 2016

Kap. 10 REKLAME


REKLAME
Begrepet reklame kommer fra latinsk ordet ‘RECLAMARE’ og betyr <<Å STADIG ROPE>>
MÅLET er vanligvis økt salg. Reklame skal gjøre produkter kjent for potensiale kunder

MERKEVAREBYGGING (BRANDING)
Er den langsiktige og planmessige oppbygningen av er merkevare gjennom reklame og annen profilering.

RETORIKK
Handler om måten vi velger å uttrykke oss på når vi skal kommunisere med andre. Hvis du med din tale eller skrift ønsker å påvirke eller overbevise men, da bruker di retorikk.

ETHOS – appellerer til troverdigheten
LOGOS – appellerer til logikk (fakta og fornuft)
PATHOS - appellerer til følelser

BEHOVSPYRAMIDEN
Selvrealisering,
Social status
(bli sett og vertsatt, prestisje og status)
Social tilhørighet (tilhørighet, bli akseptert, høre til i en gruppe)
Trygghet (sikkerhet, beskyttelse)
Grunnbehov (mat, drikke, søvn, ly, varme, bevegelse)

DENOTASJON
- OBJEKTIV og nøytral beskrivelse av bildene og design.

KONNOTASJON
- vi tolke (interpr.) det vi ser. / eget interpretasjon / SUBJEKTIV beskrivelse

NAVN OG LOGO
Logoen og navn er deler av produktets identitet. Vi husker bedre merke/produkterne.

MÅLGRUPPEN
Grupen av mennesker som kommunikasjonen retter seg mot. Vanligste variabler for målgruppe er alder og kjønn. Andre variabler kan væreintekt, interesse, og hvor i landet man bor osv.

AIDAS
Er formelen som bruker i dramatiseringen av budskap.

A ttention (oppmerksomhet) - stoppeffekt
I nterest (interesse) – internest målgruppen
D esire (ønke) – beskrivelse av produktets fordeler
A ction (handling) – handling i form at mottakeren kjøper produktet
S atisfaction (tilfredstillelse) – god reklame

NÅR OPPSTOD REKLAME?
Reklamen oppstod allerede i de første bysamfunnene i midtøsten.
Egyptienne skrev salgsbudskap på payrusruller.
Grekerne og Romereneskrev budskap på store Steintavler.
Den romerske byen POMPEI ble begravet i aske i år 79.
Under utgraving fant arkeologer en steintavle hvor det stå:
‘’Her bakes det store brød – og det er billigere en det lille hos naboen.’’
 
 
kilder: boken
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar